2021 Tisztújító közgyűlés.

Tisztújító közgyűlést tartott a Szomódi Helytörténeti Egyesület.

Május 27-én 18:00-tól a YO-ZAN-Ti fedett teraszán.
Szomódi Helytörténeti és Történelmi Hagyományőrző Közhasznú Egyesület
Megtartotta a pandémia miatt többször elhalasztott közgyűlését.

A közelgő közhasznúsági jelentés miatt vált sürgőssé a közgyűlés.
Vezetőség mandátuma időközben lejárt, így mindenkinek újra kellett jelöltetni magát.
Az indulásnál az alapszabályban megfogalmaztuk hogy az elnöknek a mandátuma kétszer öt év lehet.
Ez az idő lejárt.Az elnökség két tagja Nemes János elnök, és Schamberger Pál alelnök mandátumát
nem kívánta megtartani, az Egyesület fiatalítása érdekében.

Közgyűlés a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítő megválasztása után 2020-as év szakmai és pénzügyi beszámolóját fogadta el.

Nemes János elnök az elmúlt tíz év képekkel illusztrált beszámolója átfogta az Egyesület elmúlt időszakának tevékenységét.
Asztalon láthattuk olvashattuk az Egyesület által összegyűjtött kiadványokat és dolgozatokat.
Tablókon jelenítettük meg az elmúlt több mint tíz év programjainak képes beszámolóját.
4000-éves temetkezési urnáktól a Szomódi romanizált kelta fogadalmi oltárkövön át II. András okleveléig,
ami 1225-ben keletkezett.
Kiállított képek tanúbizonyossággal szolgáltak a településen közelmúltban történt kulturális eseményeken át szüreti felvonulás és a környéken való kirándulás napjainak eseményeire.

Közgyűlés a beszámolót és a pénzügyi jelentést a Három Könyvvizsgáló Kft. előterjesztésében és a közhasznúsági jelentést az elmúlt évekre elfogadta.

Az Egyesület közgyűlése alapszabályt módosítva megalapította az „Örökös Tiszteletbeli Elnöki” tisztséget, az alábbi tartalommal:

Örökös Tiszteletbeli Elnök lehet az a személy akit korábban az egyesület elnöki funkcióját betöltötte, munkájával jelentősen hozzájárult az Egyesület céljainak megvalósításához, és akit a Közgyűlés örökös tiszteletbeli elnökének megválasztott.
Az Örökös Tiszteletbeli Elnök tagja az Egyesület választmányának. A cím illetve a megbízatás nem vonható vissza.
Az Örökös Tiszteletbeli Elnök részt vesz az Egyesület rendezvényein, továbbá közéleti tevékenysége során lehetőség szerint elősegíti az Egyesület céljainak megvalósítását.

Az Egyesület megválasztotta a szavazatszámláló bizottságát:
Gleichauf Endre
Csiszár István
Tótangyal Gábor

Következő összetételű választmány született a titkos, papíron szavazáskor:
Köves Pál : elnök
Nemes Szilvia : alelnök
Schruffné Blázsik Ilona , Köves Pálné , Nemes Jánosné : vezetőségi tagok

Köves Pál röviden ismertette az elkövetkező időszak teveit feladatait.

Egyebekben az Egyesület elkülönített 250.eFt-ot Kirándulásra amit már régen terveztünk.
Ez a Felújított Eszterházy kastély, Majk és Vértesszentkereszt felkeresésére irányul.
Így már a jelentősebb Eszterházy településeket meglátogatjuk.

A tagdíj marad 3000 Ft. és igénylést nyújtunk be az önkormányzat felé támogatásért.

Írta:
Nemes János
Örökös Tiszteletbeli Elnök

Szerkesztette:
Köves Pál